TON workshop

Storyteller

Steinkirken i Søndeled

Man antar at den gamle steinkirken i Søndeled ble bygget engang på midten av 1100 tallet. I boken » Søndeled kirke og kirkegård finnes også en tegning av kirken slik man tror den kan ha sett ut da den ble bygget.

 

Reklamer

august 29, 2014 Posted by | HISTORIE, HOVEDSIDE, LOKALHISTORIE, VIDEO | Legg igjen en kommentar

Hybrid rariteten i Risørs kanonsamling

Carronade 1

Rundt havnen i Risør finner du Norges største samling av gamle munnladningskanoner. Selv om de varierer i størrelse og kaliber, har de stort sett samme form, det vil si, bortsett fra en, som skiller seg ut på flere måter. Den er kortere en de andre kanonene av samme kaliber. Merkingen viser at det er en 6 punder og at den er støpt i Falkirk i Scotland. Munningen har ikke den karakteristiske «trompet» formen men ender  istedenfor i en sylindrisk «nedtrapping». Sidetappene som bærer våpenet er montert i løpets senterlinje og ikke i underkant av senterlinjen som på de andre kanonene. Ringen på «druen» ( Kula bak på kanonen) viser at den er beregnet for skipsbruk. Selv om munningen helt tydelig ligner på en carronade, Så er våpenet for langt til å være en vanlig carronade. Dessuten har våpenet sidetapper, en vanlig carronade derimot mangler sidetapper men er isteden festet til affutasjen med en kloss som er støpt inn på undersiden av våpenet. Dette våpenet er altså hverken en kanon eller en carronade. .

En slik raritet var noe som fikk min venn Odd.T.Fjeld ( Som er Norges største ekspert på gammelt artilleri) interessert. Dette var noe utenom det vanlige, men hva var det? For å forsøke å få svar på dette tok Odd og jeg på hver vår kant kontakt med forskjellige museer i England, men ingen av dem kunne svare. Mysteriet forble uløst inntil vi via Norsk Sjøfartsmuseum fikk tak i boken: » The history of english sea ordnance 1523-1875 Volume 2 The age of the system 1715-1815″ der var et avsnitt som svarte til «mysteriekanonen» i Risør. dette var » The Congreve Carronade Gun».

William Congreve den yngre var en oppfinnsom fyr som laget en mengde mer eller mindre vellykkede oppfinnelser. Han er vel mest kjent for å ha bygget om militære signalraketter til brukbare angrepsvåpen og for å ha oppfunnet den såkalte Congreve klokken der han har skiftet ut den velkjente pendelen i et pendelur med en sålkule som ruller i et sikksakk spor i en vippeplate. Congreve hevdet også å ha laget flere oppfinnelser for marinen, men den eneste kanonen han faktisk designet selv var Carronade kanonen.

Carronade kanonen er i hovedsak en forlenget carronade som gjorde det til kanon-carronade hybrid.  Congreve forsøkte å til et slags kombi våpen ved å kombinere carronadens effektivitet på nært hold samtidig som tanken var at man også kunne ha noe av kanonens rekkevidde hvis det var nødvendig. Våpenet ble produsert for det sivile markedet- Riktignok ble det forsøkt solgt til den engelske marinen, men det ble aldri godkjent, og derfor er også våpenet sjeldent registrert og ofte feilaktig referert til som carronade.

Selv om våpenet ble vraket av den engelske marinen ble det populært i den engelske handelsflåten, antagelig fordi den blant annet tar mindre plass enn en vanlig kanon, men den er svært upresis. En munnladningskanon må ha visse forhold mellom løpets lengde, sidetappenes plassering, og variasjoner i godstykkelsen i løpets lengderetning i forhold til kaliberet hvis man ønsker et godt avbalansert og presist våpen.

Hybrid kanonen til Congreve derimot er kortere en en vanlig kanon av tilsvarende kaliber og svært «baktung», noe som gjorde at munningen «hoppet» opp i skuddøyeblikket. Det vil si at ladningen forlot løpet i mye større vinkel en det som kanonen var stilt inn på før den ble avfyrt. For å kompensere mest mulig for dette plasserte han sidetappene i løpets senterlinje. ( På vanlige kanoner er sidetappene plassert under senterlinjen) men selv med denne forbedringen vil skuddet gå for høyt i forhold til det punktet man siktet seg inn på.

Hvordan dette våpenet havnet i Risør vet vi ikke, men det er vel mest sansynlig at den har tilhørt en engelsk skute, siden kanonkuler til engelske og Dansk/Norske kanoner ikke passet til hverandre. I boken «Risør gjennem 200 aar» side 32, kan vi lese at den 19 oktober1807 kapret skuta «Ormen» ( Som tilhørte Carstensen) en engelsk bark i Sandnesfjorden. Den engelske skuta tilhørte senere Carstensen som forandret navnet på skuta til «Eduard». Året etter ble enda en engelsk skute kapret av Carstensens folk og brakt inn til Risør som prise. Det er vel en viss mulighet for at Congreve kanonen kom til Risør med en av disse skutene.

august 24, 2014 Posted by | HISTORIE, HOVEDSIDE, KANONENE I RISØR, LOKALHISTORIE | Legg igjen en kommentar

Langskipet til Gyrd Beinteinsøn

Baglerhøvdingen Gyrd Beinteinsøn fra Visedal  ( Det gamle navnet på dalføret fra Søndeled mot gjerstadvannet)  bygde i året 1205 et krigskip til Baglernes krigsflåte. Nøyaktig hvor han bygde dette skipet er det ingen som vet, men allerede på 1200 tallet må Søndeled ha vært en sentral plass med makt, noe den gamle steinkirken fra midten av 1100 tallet vitner om, så det er vel ikke  usannsynlig at Gyrd valgte å bygge skipet i trygg nærhet av dette stedet.Kanskje byggeplassen var vestre Øren.

Vikingeskip

ØREN ref vestre Øren slik det ser ut i dag.

august 21, 2014 Posted by | HOVEDSIDE | Legg igjen en kommentar