TON workshop

Storyteller

ANDERS PORSANGERS FORLIS

RISØR 2

Anders Porsanger var 45 år da han høsten 1780 dro ut på reisen fra Norge til København for å søke om en bedre stilling. Hans kone som han hadde levd sammen med i 16 år, Anna Christina Hagerup datteren til pakkhusskriver Olsen og deres tre barn var også med på reisen. Anders som var sjøsame var vant til havet. Han kom til verden i 1735 i Olderfjord i Finmark. De første leveårene bodde han sammen med sin far sjøsamen Anders Henriksen og moren Berit Martensdatter. Sjøsamene var et folk som i uminnelige hadde hatt sin egen religion hvor de dyrket steiner, fjell og himmellegemer , men kirken hadde sine misjonærer ute for å omvende samene til kristendommen, og Anders begynte å lese til konfirmasjon. Slik levde han  et vanlig samisk liv helt til den dagen da professor Knut Lem dro fra Trondheim til Finnmark for å finne en same som kunne være språkmester og oversetter. Valget falt på den unge Anders Porsanger. Høsten 1735 kom han til Trondheim for å begynne på katedralskole. Anders utmerket seg som elev og begynte på universitetet i København. 1760 oversatte han deler av bibelen til samisk. Ved juletider 1761 kom han tilbake til Trondheim for å bli ordinert til prest. Anders synes å ha en lysende framtid foran seg, men det var ikke alle som likte det. Bispen ønsket han bort fra Trondheim, men mente likevel han var brukbar til å virke blant sine egne i Finnmark. Anders ble så sint av diskrimineringen at han brente alle sine samiske oversettelser fra bibelen og andre skrifter han hadde skrevet. Fra 1772 var han prost i Øst-Finnmark. Høsten 1780 dro han til København for å forhandle om et nytt og bedre embete. Den 10 oktober 1780 forliste skuta utenfor Risør.Anders Porsanger og hele hans familie omkom. I boken «Risør gjennem 200 aar» er det nevnt med et par linjer. Sitat: I Juels embedstid intraf ved Olavsgapet et sørgelig forlis 10 oktober 1780, hvor provst Anders Porsanger paa reise til Finmarken omkom med hustru og 3 barn. Det varte en tid før likene blev fundne. Provsten blev begravet i Risør 26 november, 2 av barnene og provstinnen senere. Sitat slutt. Det synes her som om skipet forliste på vei tilbake fra København, mens andre kilder antyder at skipet gikk ned på vei mot København. Anders Porsanger var den første samen som ble ble ordinert til prest i Norge, og det gikk 134 år før det kom en ny prest av sameblod. Et sted utenfor Olavsgapet ligger antagelig fremdeles vraket av skipet som har holdt på sine hemmeligheter i 234 år.

Reklamer

november 10, 2014 Posted by | HISTORIE, HOVEDSIDE, LOKALHISTORIE | Legg igjen en kommentar