TON workshop

Storyteller

Samsø

Reklamer

mars 18, 2015 Posted by | HOVEDSIDE, VIDEO | Legg igjen en kommentar

NARVIKENS BÅTBYGGERI

Båtbyggeriet i Narvika hadde et nærmest legendarisk rykte for å bygge båter som kunne klare det meste. Historien under er hentet fra Nedenes Amts Tidende onsdag 22 juni 1898. Bildet fra avisen er av svært dårlig kvalitet, men jeg håper å få tak i en bedre utgave av bildet ved en senere anledning.

Narvika båtbyggeri 1898

Når man fra Risør reiser innover den smukke Søndeledfjord, vil man, når man kommer ca 3/4 mil inn i fjorden – gjennom et snevert fjeldfar se våningshusene i Narviken. Stedet er ganske eiendommelig. Innløpet som er omgivet av fjeld på begge sider, er kun 60 meter bredt. Men når man kommer gjennem denne snevring, er man inde på en dyp og rummelig havn, som gir plass for en hel skipsflåte. Det store baseng er, med undtagelse av det trange innløp lukket av fjeld til alle sider. Inne i bassengets bund  ligger det bekjente båtbyggeri, der tilhører Nils Eriksen.

Det er betydelig virksomhet, som år om andet er utfoldet på Narviken, siden Nils Eriksen i 1864 bygget den første båt – over 150 losbåter er senere gået på vandet, desuten endel skøyter, fiskekvaser og lystbåter. Hvor mange skipsbåter, sjekter og mindre båter, som er bygget, er der intet tall på, og dertil kommer tallrike reperasjoner. Men det er især losbåtene som har gitt Narvikens båtbyggeri dets renome, og på denne sin båtform har Nils Eriksen lagt meget og skarpsindig arbeide. Narvikbåten er sterk, beregnet på å trosse Skageraks krappe sjøer, på å seile godt og fremfor alt på å beskytte menneskeliv. Derfor søkes den fremfor noen annen til den harde losbedrift – til frelse av mannskap og fartøy.

Når sjøen raser og brøler mot skjærene, så skjærgården står i brått, når stormen tuter og bulder overdøver nødskuddene, og koner og barn vånder seg i gråt og fortvilelse for sine kjære, når kysten blir som den visse grav for den sjømann, som er så ulykkelig å ligge inn mot land i en forykende oktoberstorm med snedrev å kulde – – da er Narvikbåten i sitt rette element, da fører den seirig kamp, og først etter en slik kamp forstår losen og fiskeren fult ut å vurdere dens utmerkede egenskaper. Den har frelst mer enn en los og ført mer enn et skip, som syntes viet til undergang, inn i sikker havn.

Båtbyggeriets innehaver Hr. Nils Eriksen er født i 1837 og er således nu en eldre mann – men ungdommelig som få i sind og skind og ualminnelig interessert i sin bedrift – så den bestandig er på høyden med alle de forbedringer, som tiden fører med seg.

Den båt der på bildet sees ligge under seil, er Losbåt Nr 1 av Risør, tilhørende Los Andreas Ellefsen Osmundhavn, den er en av de sist bygde båter på Narviken og gikk på vannet sent ifjor høst. I januar i år besto den en generaldyst, som viser hva Narvikbåten duger til. På en lostur 3 mil av land – i en forykende S.V. storm – fikk den en bråttsjø som slo båten fulstendig over ende og begravde den i sjøen – Båten reiste seg og hadde ingen anden skade en mistet litt av listen overbord – men Losen hadde tørnet mot et eller annet og fått tre ribben brukket.

Dette er historien i sin helhet slik den er gjengitt i avisen NAT

—————————————————————————————————————————-

Nils Narvik har  en kopi av  boken som viser bestillingen av los skjøyta , der vi kan se  at der er bestilt «En Lodsjóeite til Andreas Elefsen Aasmundshavn.
24 fod i kjølen., pris kr 1400,00

Bestilling av los skjøyte

Han forteller også at på den tiden da skjøyta ble bygget, hadde de fleste arbeiderne på båtbyggeriet en lønn på kr 2,50 pr dag.

——————————————————————————————————————————————————–

Losbåt Nr 1 som tilhørte Andreas Ellefsen eksisterer  ikke  lenger. Det ble satt inn motor (på tredvetallet ?) og båten ble brukt som reketråler  med navnet  Fram, (AA4-S). Ca. 1950 havarerte motoren og båten ble seilt til land på trålen. Den lå flere år ved brygga på Åsmundhavn før den ble trukket inn på stranda og kjølmarken overtok. Losbåt Nr 1 er bare en av mange Narvikbåter som er forsvunnet i årenes løp, noen forliste, mens andre råtnet bort. Det ville bli for omstendelig å ta med alle båtene som er bygd ved Narvika båtbyggeri i denne bloggen, og jeg vil derfor nøye meg med å omtale noen av den som fremdeles er i bruk.

——————————————————————————————————————————————————-

Narvikskøytene er fremdeles å finne selv i våre dager. Skøyta «Hellø» bygget på Narvika i 1904 er for tiden ( Mars 2015) under restaurering på Risør Trebåtbygger. «Hellø» er bygget i 1904 for en fisker i Høvåg. 10 fot i kjølen. Pris kr 1700

Hellø 2————————————————————————————————————————————————————

Utenfor Risør Båtbyggeri  ( Mars 2014) ligger også los skjøyta «Immanuel» å venter på å bli restaurert. Båten er bygget i 1905. I ordreboken til Nils Erik Narviken står det : No 73, En Lodsbaad til lodserne i Lyngør – 25 fot i kjølen, Pris kr 1700.

Nr 73 er det siste ordrenummeret i 1905

Båten ble bygget for de tre losbrødrene Jensen på Lyngør, Johan,Nils og Jens og båten fikk navnet «Immanuel» – «Gud med oss». «Immanuel» var i trofast tjeneste hos losene på Lyngør helt frem til begynnelsen av tredveårene. Etter dette ble det en tilværelse som tråler og brønnbåt .  Hisøy undomsskole kjøpte båten i slutten av 1983. Båten eies i dag av stiftelsen Immanuel

Immannuell 2———————————————————————————————————————————————————–

Losskøyta «Dagmar»

Losskøyta «Dagmar» ble bygd som byggnummer 47 av Nils Eriksen Narviken, Søndeled, i 1900 for los Martin Nilsen på Rauane ved Kragerø. I 1912 ble losskøyta solgt til Flekkerøy Loslag, der den var i tjeneste frem til 1934. Den ble da overtatt av los Thor Christiansen på Flekkerøy, som benyttet den i fiske frem til 1957. I 1959 ble den solgt til los Harald Palmqvist i Göteborg, som utførte omfattende restaureringsarbeider på fartøyet.

I begynnelsen av 1980-årene ble losskøyta kjøpt tilbake til Norge av Ingeborg N. og Sigurd U. Bjørnstad i Oslo, som benyttet den som lystfartøy inntil 1993. «Dagmar» fikk installert en 10 Hk Grei i 1908. Da Palmqvist overtok båten ble motoren fjernet og skøyta seilt uten motor frem til 1976. I dag er det installert en 31 Hk Solé Diesel.

«Dagmar» ble i 1993 overtatt av Stiftelsen «Dagmar Los» i Kristiansand og i 1999 overlatt til Bragdøya Kystlag i Kristiansand.

————————————————————————————————————————————————————

 Vega.  Bygget i Narvika i 1905. Hjemmehavn er nå i Sandvika

Vega————————————————————————————————————————————————————

En annen Narvik skøyte som fremdeles er under seil er «Emilie»

Emilie er en liten losskøyte, bygget av Nils Eriksen i Narviken i Søndeled i 1903.

Årsmodell1903Lengde33 fot Bredde335 cm Dybde 120 cm.

———————————————————————————————————————————————————–

mars 12, 2015 Posted by | HOVEDSIDE, LOKALHISTORIE | Legg igjen en kommentar

Losgutten

Historien er hentet og gjengitt  fra Nedenes Amts Tidende  Lørdag 29 oktober 1898,

Sitat:

Risør.

En vidunderlig redning.

Los Andreas Ellefsen av Risør  ble forleden aften satt ombord i et fartøy bestemt til Kragerø. Losgutten – hans sønn – skulle da alene følge etter med med losbåten. Været var stormende, regnfylt og tåkefylt, så intet kunne sees. Da losgutten med båten trodde at være rett utfor Kragerøgapet, holt han av og kom like opp i brått og brann. Båten støtte voldsomt to ganger og var nesten begravd i brenningene, så gutten kravlet seg opp i masten – men så med en gang blir båten som ved et under, slynget over bråttet og inn i smulere farvann. Gutten fikk ut et anker, men måtte hele natten holde båten fra land med en stake,forat den ikke skulle sønderslås. Om morgenen kom loser fra Portør og hjalp ham. Det var en drøy tørn for den unge gutt, og man må uvilkårlig minnes Bjørnstjerne Bjørnsons ord når han sier.

» Og mangen liten gutt

som red på hvelvet hjem til slutt,

når far var satt ombord,

hann burde hatt et ord»

Losbåten fikk adskillig skade på stevn og kjøl. Men når den greide en sådan medfart, så var det, fordi den var synkefri og av Nils Kristian Narvikens bekjente sterke og solide bygning.

Sitat slutt.

————————————————————————————————————————————-

Ann-Mari Rustad forteller at det var sønnen Reinert som var losgutt da båten nesten havarerte ved Portør i oktober 98. Han var losgutt med sin far til han dro til Amerika i 1903. Reinert, ble senere los i Risør.

————————————————————————————————————————————

Hjemmet til Reinert Andreassen ( Ræinæt los) i svingen mellom Nygata og Steinramla

Reinerts hus

mars 11, 2015 Posted by | HOVEDSIDE, LOKALHISTORIE | Legg igjen en kommentar

RISØR AKVARIUM

Risør Akvarium er sørlandets eneste saltvannsakvarium. Akvariet er hjem for 100 arter og 500 forskjellige fisk og sjødyr.

mars 2, 2015 Posted by | HOVEDSIDE, VIDEO | Legg igjen en kommentar